U bent hier: Home - Beroepen - Funderingswerker - Fysieke belasting

Printvriendelijke versie

 

Fysieke belasting


De funderingswerker beoordeelt zijn beroep als lichamelijk inspannend. De funderingswerker verricht voornamelijk lopend en staand werk, waarbij statische en dynamische spierbelasting optreedt. Ook heeft hij hinder van ongunstige werkhoudingen. De hoogste fysieke belasting treedt op bij het op- en afbouwen van de heistelling. Hij hanteert zware katrollen en moet kabels trekken; om iedere heipaal wordt een strop gelegd, die 10 tot 20 kg weegt, vaak staat men dan in gedraaide houding. Incidenteel moeten kannen olie van 20 kg worden gesjouwd. Bij slechte toegankelijkheid van de bouwput (rondom opgeworpen afgegraven grond) of bouwterrein, en/of persoonsbegaanbaarheid (bij drassige grond) worden het bewegingsapparaat van de funderingswerker extra belast. Tillen, dragen en lopen is zwaarder bij slechte bodemgesteldheid en op een talud.

De belangrijkste risico’s zijn:
  • Lichamelijk zwaar werk
  • Tillen, dragen, duwen en trekken van zware lasten
  • Werkhoudingen


Te nemen maatregelen:

Collectieve maatregelen
  • Zorg voor goede werkvoorbereiding.
  • Zorg voor goede toegankelijkheid/begaanbaarheid van de bouwput of bouwterrein. Gebruik voor de beoordeling van de begaanbaarheid van de bouwterreinen het Begaanbaarheid Vergelijkingssysteem (BVS) dat zowel voor personen, voertuigen en machines kan worden toegepast (zie: www.funderingsbedrijf.nl: Begaanbaarheid Vergelijkingssysteem).
  • Verlicht het werk door inzetten van mechanische hulpmiddelen (bijvoorbeeld kraan).
  • Met behulp van vacuŁm hefgereedschap kunnen met een kraan planken voor beschoeiing worden opgepakt en op hun plek worden weggezet.
  • Richt de werkplek zorgvuldig in en houd hem netjes en vrij van obstakels.

Individuele maatregelen
  • Zet materiaal, apparatuur en gereedschappen zo dicht mogelijk bij de werkplek.
  • Vraag bij het tillen van zware lasten een collega om hulp.


Arbovriendelijke hulpmiddelen voor de funderingswerker met betrekking tot fysieke belasting

Wat zegt de wet- en regelgeving?
Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele beroep als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina